Visitasi Akreditasi Prodi TI

Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi TI akan dilaksanakan antara tanggal 21-23 Mei 2018